English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi

2023 Cilt:6 - Sayı:1

Sayılarımız
 • Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries Sayı Kapak Resmi

 • 1. Is Trawl Fishery on the Verge of Collapse in Foça, Türkiye, Eastern Mediterranean?

  Vahdet ÜNAL , Fikret ÖNDES
 • 2. Van İlinde Su Ürünleri Üretiminin Mevcut Durumu

  Muhammet DEMİR
 • 3. Population Dynamics of Seabreams (Pagrus caeruleostictus, Pagellus bellottii, Dentex angolensis and Dentex congoensis) from the Coast of Ghana, West Africa

  Samuel AMPONSAH , Berchie ASİEDU
 • 4. Seasonal Changes in Proximate and Bioactive Compounds of Brown and Red Seaweeds from İskenderun Bay, the North-Eastern Mediterranean Sea

  İbrahim GÜR , Sevim POLAT
 • 5. Farklı Bitki Ekstrakt ve Esansiyel Yağların Lakerda Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler Üzerine Antibakteriyel Etkilerinin Araştırılması

  Dilek KAHRAMAN YILMAZ , Nermin BERİK
 • 6. A Checklist of Marine Ornamental Molluscs of India: A Case Study from Dwarka and Bet-Dwarka, Gujarat

  Mayurdan GADHAVİ
 • 7. The Present Situation of the Fisheries Sector in Iraq: A Critical Review

  Muzaffer HARLIOĞLU , Shokri OMAR MUSTAFA MUSTAFA , Zahra BATOOL
 • 8. Dondurarak Depolanan Balık Kıymasının Stabilizasyonu

  Şebnem TOLASA YILMAZ
 • 9. İzmir Körfezi (Ege Denizi) Lesepsiyen Balıkları

  Okan AKYOL
 • 10. The Presence of the Monogenean Helminth Grubea cochlear Diesing, 1858 from Chub Mackerel (Scomber japonicus) Caught in The Çanakkale Strait, Türkiye

  Ruhay ALDIK , Fikret ÇAKIR