English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi
(e-ISSN: 2651-5326)

2021 Cilt:4 - Sayı: 1

Sayılarımız
 • Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries Sayı Kapak Resmi (1)

 • 1. Ordu İli Kıyılarında (Doğu Karadeniz) Yayılış Gösteren Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) Türünün Bazı Morfometrik Karakterlerinin İncelenmesi

  Uğur KARADURMUŞ , Mehmet AYDIN
 • 2. Av Miktarındaki Azalmanın Av Araçlarına Yansıması: Gökçeada Balıkçılığı Örneği

  Zafer TOSUNOĞLU , Vahdet ÜNAL
 • 3. Analysis of Demersal Fish Fauna off the Sea of Marmara, Turkey

  İsmail Burak DABAN , Ali İŞMEN , Murat ŞİRİN , Cahide Çiğdem YIĞIN , Mukadder ARSLAN İHSANOĞLU
 • 4. Biological Aspects of the Brown Ray (Raja miraletus Linnaeus, 1758) in the Saros Bay, the Northern Aegean Sea

  Cahide Çiğdem YIĞIN , Ali İŞMEN
 • 5. Determination of Ghost Fishing Starting Time by Four Different Baited Fish Traps in the Çanakkale Strait (North Aegean Sea)

  Adnan AYAZ
 • 6. Recent Occurrence of Rare Echeneis naucrates from the Turkish Mediterranean Coast

  Erhan MUTLU
 • 7. Paragat ile Levrek, Dicentrarchus labrax (L.,1758) Avcılığında Canlı Yem Tipi ve İğne Büyüklüğünün Birim Av Verimi ve Av Kompozisyonu Üzerine Etkisi

  Ömer Serhat UYSAL , Alkan ÖZTEKİN
 • 8. Gökçeada Kıyılarında (Kuzey Ege Denizi) Paracentrotus lividus ve Arbacia lixula Gonadlarında Metal Konsantrasyonları

  Melis YILMAZ , Sezginer TUNCER
 • 1. Recent Occurrence of Shortfin Mako Shark, Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810 (Chondrichthyes: Lamnidae), from the North-Eastern Mediterranean Coast of Turkey

  Deniz ERGÜDEN , Deniz AYAS , Hakan KABASAKAL