English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi
(e-ISSN: 2651-5326)

2022 Cilt:5 - Sayı:1

Sayılarımız
 • Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries Sayı Kapak Resmi

 • 1. Effects of Thermocyclops decipiens and Artemia Nauplii for Larval Rearing of Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)

  Sivakumar KANDHASAMY , Kareem ALTAFF
 • 2. Cyanobacterial Communities in Mucilage Collected from Çanakkale Strait (Dardanelles): Metagenomic Approach

  Sevdan YILMAZ , Ekrem Şanver ÇELİK , Dilek KAHRAMAN YILMAZ , Mehmet Ali KÜÇÜKER
 • 3. Farklı LED Işık Kaynaklarının Dunaliella salina Teodoresco (Chlorophyceae) Büyüme ve Pigment İçeriğine Etkisi

  Koray BENAS , İlknur AK
 • 4. Hydrochemical and Bacteriological Status of a High Altitude Karstic Cave Stream (Güvercinkaya Cave: Çanakkale, Turkey) with Aquatic Macroinvertebrates Findings

  Deniz Anıl ODABAŞI , Serpil ODABAŞI , Ozan DENİZ , Fikret ÇAKIR , Belgin ÇAMUR ELİPEK , Naime ARSLAN , Onur ÖZBEK , H. Barış ÖZALP
 • 5. Growth, Mortality and Exploitation Rate of Round Sardinella (Sardinella aurita, Valenciennes, 1847) in the New Calabar River, Niger Delta, Nigeria

  Henry DİENYE , Olaniyi OLOPADE , Chijioke ICHENDU
 • 6. Recent Record of Oceania armata and Near-Past Records of Other Gelatinous Organisms in the Turkish Waters Presumably Derived by Basin-Scale Current

  Erhan MUTLU , Yaşar ÖZVAROL
 • 7. Cestode Infection of the Native Brine Shrimp (Artemia parthenogenetica) in Çamaltı Saltpan (İzmir

  Türkiye)

  Edis KORU
 • 8. Çanakkale Atikhisar Baraj Gölü’nde Pinter ve Sepetle Kerevit (Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)) Avcılığında Farklı Yemlerin Av Verimine (CPUE) Etkisi

  Tekin DEMİRKIRAN , Uğur ÖZEKİNCİ
 • 9. Length-Weight Relationships of Fistularia commersonii Rüppell 1835 from the Northeastern Mediterranean Sea, Türkiye

  Deniz ERGÜDEN , Mevlüt GÜRLEK , Cemal TURAN
 • 10. Güney Ege Kıyıları (Türkiye) Uzatma Ağları Balıkçılığında Egzotik Türler ve Birim Çaba Başına Düşen Av (CPUE) Miktarları

  Okan AKYOL , Tevfik CEYHAN , Faik Ozan DÜZBASTILAR , Okan ERTOSLUK
 • 11. The Occurrence of Phronima sedentaria Forskål, 1775 (Crustacea: Amphipoda) in the Gulf of Antalya (Eastern Mediterranean, Türkiye)

  M. Tunca OLGUNER , Mehmet Cengiz DEVAL
 • 12. First Record of the Epizoic Octolasmis angulata (Cirripedia) on Maja squinado (Herbst, 1788) (Majoidea, Crustacea) from Çanakkale, Türkiye

  Seçil ACAR , Yusuf ŞEN