English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi
(e-ISSN: 2651-5326)

Cilt:3 - Sayı:2

Sayılarımız
 • Arama

  Kurtarma Gemilerindeki Tahlisiye (Can Kurtarma) Faaliyetlerinde L Tipi Matris Yöntemi ile Risk Değerlendirmesi

  Yüksek Lisans Özgür LAFÇI , Dr. Öğr. Üyesi Alkan ÖZTEKİN
 • Acoustic estimates of leaf height and biomass of Posidonia oceanica meadow in Gulf of Antalya, the eastern Mediterranean

  Cansu OLGUNER , Prof. Dr. Erhan MUTLU
 • Larval Morphological Development and Seasonal Variation of the Mediterranean Sand Eel, Gymnammodytes cicerelus (Rafinesque, 1810) in the Shallow Waters of Gökçeada Island, North Aegean Sea

  Arş. Gör. İ̇smail Burak DABAN , Ali İŞMEN
 • Galsama Ağları İle Yapılan Farklı Avcılık Yöntemlerinin Kupes (Boops Boops Linneus, 1758) Seçiciliğine Etkisinin Belirlenmesi

  Yüksek Lisans Oğuzhan AYAZ , Prof. Dr. Uğur ALTINAĞAÇ
 • Sıvı Alg Özütünün Treptacantha barbata’nın (Phaeophyceae) Büyüme ve Biyokimyasal Kompozisyonuna Etkisi

  Yüksek Lisans Merve KÜNİLİ , Doç. Dr. İ̇lknur AK
 • The Growth and Survival of Carpet Clam, Ruditapes decussatus in Çardak Estuary (Çanakkale Strait, Northwest Turkey)

  Hakan ERDAL , Prof. Dr. Umur ÖNAL
 • Çanakkale’de Amatör Denizciliğe İlgi Düzeyinin Tespiti

  Yüksek Lisans Ahmet MAZMANOĞLU , Uğur ALTINAĞAÇ
 • Additional Record of Sphoeroides pachygaster (Tetraodontidae) in the Aegean Sea (Fethiye, Turkey)

  İ̇nci TÜNEY KIZILKAYA , Prof. Dr. Okan AKYOL
 • Visual records of Lobotes surinamensis (Bloch, 1790) in the North-eastern Mediterranean, Turkey

  Prof. Dr. Deniz ERGÜDEN , Doç. Dr. Deniz AYAS , Doç. Dr. Sibel ALAGÖZ ERGÜDEN
 • Additional record of Mediterranean spearfish, Tetrapturus belone Rafinesque, 1810 (Istiophoridae) from Izmir Bay (northern Aegean Sea)

  Prof. Dr. Okan AKYOL