English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi
(e-ISSN: 2651-5326)

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi (COMU-JMSF), deniz bilimleri ve balıkçılık alanlarında İngilizce ve Türkçe yayınlanan açık erişimli,  uluslararası, hakemli akademik dergidir.  Dergi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nin resmi yayın organı olup, her yıl Temmuz ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır.

COMU Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi (COMU-JMSF) deniz bilimleri ve balıkçılık alanlarındaki makaleleri en yüksek bilimsel düzeyde yayınlayarak, literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi (COMU-JMSF), biyoloji/taksonomi, ekoloji, su ürünleri, balık besleme, hastalıklar, balıkçılık biyolojisi, balıkçılık yönetimi, balıkçılık ekonomisi, balıkçılık teknolojisi, su ürünleri işleme, kimya, mikrobiyoloji, algal biyoteknoloji, tatlı su, acı ve deniz habitatları, iç sularda koruma ve yönetim, kirlilik ve koruma/sürdürülebilirlik” gibi deniz bilimlerinin ve balıkçılığın tüm yönlerini kapsayan orjinal makaleler, kısa notlar, teknik notlar, raporlar ve derlemeler yayınlamaktadır.

COMU-JMSF, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi tarafından yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır.

Yayımlanma Ayları

Temmuz -  Aralık