English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi
(e-ISSN: 2651-5326)

2018 Cilt:1 - Sayı:1

Sayılarımız
 • Kapak_cilt1_sayıs1

 • Planktonik Zırhsız Dinoflagellat Ceratoperidinium falcatum (Kofoid & Swezy) Reñé&Salas, 2013 Türünün İzmir Körfezi (Ege Denizi)’ndeki İlk Üreme Kaydı

  Fatma Çolak Sabancı
 • Marmara Denizinde Kömürcü Kayabalığı`nın (Gobius niger Linnaeus, 1758) Bazı Populasyon Parametreleri

  Fatma Kırdar , Ali İşmen
 • Marmara Denizi'nde Algarna ile Avlanan Triglidae Türlerinin Boy-Ağırlık İlişkisi ve Bolluk Dağılımı

  Ali İşmen , Haşim İnceoğlu , Mukadder Arslan İhsanoğlu , Cahide Çiğdem Yığın , Mine Çardak , Burak Daban , Engin Kocabaş , Zeki Özer , Alpaslan Kara , Murat Şirin , Ahmet Öktener
 • Çanakkale Boğazı Kıyılarında Serbest Dalış ve Tuzaklarla Eriphia verrucosa Forskål, (1775) Avcılığında Av Verimlerinin Belirlenmesi

  Uğur ÖZEKİNCİ , Deniz ACARLI , Ergün TANAY
 • Olta Balıkçılığında Kullanılan Sülünez (Solen vagina) ve Tavuk Etinin (Gallus gallus domesticus) Avcılık Etkinliğine Ait Ön Sonuçlar

  Cihan Saylıkoğlu , Hakan Kaykaç , Hülya Saygı , Zafer Tosunoğlu
 • The Occurrence of Ranella olearium (Linnaeus, 1758), in Saros Bay, (North East Aegean Sea, Çanakkale, Turkey)

  Umur Önal , Ali İşmen , Cahide Çiğdem Yığın