English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi
(e-ISSN: 2651-5326)

2020 Cilt: 3 - Sayı: 1

Sayılarımız
 • Kapak_cilt2_sayıs2


  İçindekiler / Contents tıklayınız

 • Evaluation of Fish Micronucleus Results in Turkish Ecogenotoxicological Studies

  Dr. Öğr. Üyesi Gülşen GÖNEY , Dr. Öğr. Üyesi Cengiz GAZELOĞLU
 • Saros Körfezi Ağ Dalyan Balıkçılığı Üzerine Bir İnceleme

  Yüksek Lisans İsmail ÇALIŞKAN , Prof. Dr. Adnan AYAZ
 • Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Durumu, Çanakkale (Kuzey Ege), Türkiye

  Yüksek Lisans Erhan ŞAHİN , Prof. Dr. Uğur ÖZEKİNCİ
 • Türkiye’nin Kuzey Ege Kıyılarında Sade Uzatma Ağlarında Farklı Donam Faktörlerinin İzmarit (Spicara maena) Balığı Seçiciliği Üzerine Etkileri

  Prof. Dr. Uğur ALTINAĞAÇ , Prof. Dr. Adnan AYAZ , Dr. Öğr. Üyesi Alkan ÖZTEKİN , Prof. Dr. Uğur ÖZEKİNCİ , Dr. Öğr. Üyesi Cenkmen R. BEĞBURS
 • Türkiye’de Dördüncü Balıkçı Gemisi Geri-Alım Programının Analizi

  Prof. Dr. Vahdet ÜNAL , Dr. Öğretim Görevlisi Huriye GÖNCÜOĞLU
 • A Novel Longline That Can Be Used By a Single Crew in the Aegean Sea: Solo Longline

  Cezmi KANÇOBAN , Prof. Dr. Okan AKYOL
 • Capture of a Blue Shark Prionace glauca (Linnaeus, 1758) (Chondrichthyes: Charcharhinidae) by a Swordfish Longliner off Fethiye (Mediterranean Sea, Turkey)

  Prof. Dr. Okan AKYOL , Doç. Dr. Tevfik CEYHAN
 • Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi İllerinde Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği

  Prof. Dr. Erdoğan ÇİÇEK , Dr. Öğr. Üyesi Sevil SUNGUR , Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZ
 • Avrupa Ülkelerinin Tehlikeli ve Zararlı Kimyasal Maddelerden Kaynaklı Deniz Kirliliğine Hazırlıklı Olma Durumları

  Arş. Gör. Erdem KAN , Öğretim Görevlisi Özgür TEZCAN