English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi
(e-ISSN: 2651-5326)

Haberler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin kuruluşunun 30. yılında Çanakkale Değerleri ile ilgili külliyatın oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda COMU-JMSF dergisi 2022 yılı özel sayının teması "ÇANAKKALE" olarak belirlenmiştir. Bu özel sayı aracılığıyla Çanakkale ile ilgili biyoloji, ekoloji, içsular, yetiştiricilik, balık avcılığı, balıkçılık teknolojisi, ekonomi ve yönetim, su ürünleri işleme, su kimyası, mikrobiyoloji, alg biyoteknolojisi, denizel organizmaların korunması, acısu ve tatlı su habitatları ve kirlilik alanlarında araştırmalar, derlemeler, kısa bildiriler, teknik notlar, raporlar yayınlanacaktır. Özel sayımıza yönelik makalelerinizi Dergipark üzerinden (https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmsf) sisteme yükleyebilirsiniz.özel_sayı