English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi

Kurullar

Yayın ve Danışma Kurulu